SOFA GRACE (TRẮNG BOUCLÉ)

Chất liệu: Vải Bouclé

Kích thước: 2200 x 1000 x 726 (mm)

Mã sản phẩm: HPTA0204.4

26.900.000 đ Đặt hàng ngay

Chi tiết về sản phẩm