GHẾ XOAY GATSBY (XANH CAMAGUE)

Chất liệu: Vải

Kích thước: 780 x 810 x 730 (mm)

Mã sản phẩm: HPTA0209.9

13.900.000 đ Đặt hàng ngay

Chi tiết về sản phẩm