GHẾ XOAY CLUB (TRẮNG BOUCLÉ)

Chất liệu: Vải Bouclé

Kích thước: 740 x 740 x 660 (mm)

Mã sản phẩm: HPTA0210.7

12.900.000 đ Đặt hàng ngay

Chi tiết về sản phẩm