GHẾ THƯ GIÃN KRISTINA (XANH ĐEN)

Chất liệu: Vải

Kích thước: 1015 x 1476 x 730 (mm)

Mã sản phẩm: HPTA0205.2

22.900.000 đ Đặt hàng ngay

Chi tiết về sản phẩm