GHẾ KRISTINA (XANH ĐEN)

Chất liệu: Vải

Kích thước: 985 x 900 x 730 (mm)

Mã sản phẩm: HPTA0208.2

18.900.000 đ Đặt hàng ngay

Chi tiết về sản phẩm