GHẾ LIGNAN IGOR + ĐÔN

Chất liệu: Da, Gỗ Óc Chó

Kích thước: Ghế: 660 x 910 x 840 (mm) | Đôn: 560 x 510 x 420 (mm)

Mã sản phẩm: HPTB0334.1 + HPTB0337.1

16.960.003 đ Đặt hàng ngay