GHẾ LIGNAN HANSON + ĐÔN + GỐI

Chất liệu: Vải Nhung, Gỗ Óc Chó

Kích thước: Ghế: 900 x 900 x 600 (mm) | Đôn: 600 x 600 x 450 (mm) | Gối: 500 x 350 x 150 (mm)

Mã sản phẩm: HPTB0329 + HPTB0335 + HPTB0339

70.780.000 đ Đặt hàng ngay